Learning Polish

Placement test

 If - at some point - you are not sure of the correct answer, do not guess, and just leave some of the tasks not done. Only an accurately filled placement test will enable us to select the appropriate language group for you. Thank you!

Please select one correct answer to the question ...

Polish for foreigners

1 Kim jesteś z zawodu? Jestem ......... .
2 Mój brat ............... jutro nad morze.
3 Skąd Pan pochodzi? ........ Polski.
4 .............. kawę!
5 Zostaw mnie w ..................!
6 Jestem głodny i chętnie bym coś ............. .
7 Witam, co u Pana ..............?
8 ......................, gdzie tu jest poczta?
9 Czy tu jest drogo? Nie, tu jest dość ............. .
10 Pani Kowalska szuka ................... okularów.
11 Dawno nie ................... w Krakowie.
12 Żona mojego wujka to moja ............... .
13 Rzadko który pies lubi ................ .
14 Mamy stary samochód, przydałby się ............... .
15 Masz jutro wolne? ............... wpaść do ciebie?
16 Palenie surowo ....................!
17 Mama, ............ iść do kina, mogę?
18 Jesteś zmęczony, ............ za dużo pracujesz.
19 Nie powiem już ......... słowa!!!
20 W ................ bluzce ci do twarzy.
21 Gdzie jest Tomek? .........., że w swoim pokoju.
22 Adam chciał pożyczyć książkę. Dam ...... ...... jutro.
23 Był poważnie chory, ............. poszedł do pracy.
24 Jakiego koloru jest węgiel?
25 ................ wam te pieniądze, ale ich potrzebujemy.
26 ........... ma się 16 lat, nie zawsze myśli się racjonalnie.
27 Widziałeś kiedyś studenta, ........... by nigdy nie miał poprawki?
28 Widziałem go. .......... i patrzył na mnie.
29 Niech mi pan powie, .......... idę w dobrym kierunku.
30 ............. dni są straszne; ani jesienią ani wiosną nie jest tak upalnie.
31 .............. się, dokąd wybrać się na urlop.
32 Uwielbiam .............. i góry.
33 Takie domy w ogóle nie powinny być ................... .
34 ........ więcej, .......... lepiej!
35 Podobno nigdzie nie ma ładniejszych kobiet niż w ................ .
36 (W restauracji:) Czy możemy prosić o ................?
37 Po .............. obiadu będziemy mieli czas wolny.
38 Jadąc uważajcie we Wrocławiu, bo jest tam wiele ............. .
39 Chcę wywiercić otwór i chciałbym pożyczyć ................... .
40 Nie wszystko złoto, co się ................... .
Do you want to cancel the selected answers?

Have you finished writing the test? Great! Just fill out the application questionnaire form for the course and wait for us to contact you!

Information about cookies

By using our site without changing the settings for cookies you consent to their use, in accordance with the current browser settings.

Close